oprema-intercom-zastita-na-radu

Sigurnost na radu organizirana je i provodi se sa svrhom osiguravanja svih osoba u uvjetima rada bez opasnosti po život i zdravlje radi preventivnog i pravovremenog izbjegavanja nezgoda i ozljeda na radu, te profesionalnih i drugih bolesti kao i ublažavanja njihovih posljedica. Sustavna zaštita na radu provodi se iz humanih i ekonomskih razloga.

Zaštita kao obvezni dio radne kulture

Zaštita na radu sastavni je dio organizacije i izvođenja svih procesa u proizvodnji, odnosno obvezni je dio radne kulture svakog zaposlenika. Svi zaposlenici su obučeni za rad na siguran način. Ključni elementi, odnosno odgovorne strane za unapređenje zaštite na radu su svi uključeni u radni proces, uključujući poslodavca, stručnjaka zaštite na radu i zaposlenike, poglavito u proizvodnim pogonima.

Višestruke štete

Da bi se otkrile i otklonile štete i opasnosti koji ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, utvrđuju se mjere zaštite, pravila i postupci.

Ozljede zaposlenika nanose višestruke štete:

  • u poslovanju: pada učinkovitost zaposlenika, mijenja se organizacija rada, nastaju dodatni troškovi te pada kvaliteta proizvoda,
  • kod zaposlenika i njegove obitelji: smanjenje socijalne i materijalne sigurnosti, psihološke stabilnosti i općeg stanja kod pojedinca i obitelji.
  • u društvenoj zajednici: dodatno angažiranje zdravstva, opterećenje socijalnih i mirovinskih fondova, izdavanja za dodatnu infrastrukturu, te angažiranje humanitarnih i društvenih organizacija

Poboljšanje uvjeta rada

Stalnim praćenjem, mjerenjem i poboljšanjima ulažemo velike napore i sredstva u razvoj i primjenu novih tehnologija, strojeva i opreme koji osim proizvodno-tehnološkog napretka i povećanja produktivnosti osiguravaju bolje uvjete zaštite na radu. Po specifikaciji radnog mjesta, sukladno procjeni rizika vrši se nabavka kvalitetnih zaštitnih sredstava. Uz stalna poboljšanja uvjeta rada, posebno se vodi računa o usklađenosti prema međunarodnim standardima, te važećim zakonskim aktima i propisima iz područja sigurnosti i zaštite na radu.