oprema-intercom-o-nama-politika-kvalitete

Politika društvene odgovornosti, upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i sigurnošću proizvoda i komponenata koji dolaze u kontakt s pićem, temelj je poslovnog upravljanja procesima u Bloom Technologies d.o.o.

ISO certifikati

Opredijelili smo se za partnerski odnos s kupcima i implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 26000:2022, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 13485:2016-04 u svrhu stalnog poboljšanja kvalitete naših proizvoda.

U skladu s definiranom vizijom i misijom provodimo slijedeću politiku:

ikona-ekoloska-svijest
UTJECAJ NA DRUŠTVO I EKOLOŠKA SVIJEST

Prepoznavanje važnih aspekata okoliša i njihovog utjecaja na okoliš, te poduzimanje mjera zaštite i provođenje nadzora, sPoduzeće je transparentno u svojim odlukama i aktivnostima koje
imaju utjecaj na društvo. Prepoznavanje važnih aspekata okoliša i
njihovog utjecaja na okoliš, te poduzimanje mjera zaštite i provođenje nadzora, stalna je briga svih zaposlenika. U poduzeću uvažavamo sve kriterije u zaštiti okoliša i težimo stalnom smanjivanju onečišćenja. Poduzeće optimizira sve procese i aktivnosti s ciljem postizanja što efikasnijeg Outputa, uz optimalno korištenje resursa.talna je briga svih zaposlenika. U poduzeću uvažavamo sve kriterije u zaštiti okoliša i težimo stalnom smanjivanju onečišćenja.

ikona-proizvodi
VISOKOVRIJEDNI, KVALITETNI I SIGURNI PROIZVODI

Rashladni ormari, hladnjaci i svi ostali proizvodi naše proizvodnje moraju u potpunosti ispuniti zahtjeve kupaca, zahtjeve vezane za kvalitetu, okoliš, zaštitu zdravlja, te sigurnost na radu.

ikona-postivanje-rokova
POŠTIVANJE INTERESA DIONIKA

Poduzeće poštuje interese svojih dionika uzimajući u obzir njihove potrebe, očekivanja i zahtjeve. Odvijanje procesa u skladu s planiranim rokovima isporuke naručenih proizvoda, jamče sadašnjim i budućim kupcima urednu isporuku.

ikona-sigurnost
SIGURNOST TE UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA

Sve aktivnosti u organizaciji su usmjerene na kupca i na njegovo zadovoljstvo. Periodičnim istraživanjima vršimo mjerenje zadovoljstva kupaca, te poduzimamo mjere za stalno poboljšanje.

ikona-kupci
PARTNERSKIM PRISTUPOM DO ZADOVOLJNOG KUPCA

Sve aktivnosti u organizaciji su usmjerene na kupca i na njegovo zadovoljstvo. Periodičnim istraživanjima vršimo mjerenje zadovoljstva kupaca, te poduzimamo mjere za stalno poboljšanje.

ikona-eticnost
ETIČNOST I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA

Poduzeće kao i svi članovi u poslovanju se vode etičkim načelima. Ponašanje se temelji na vrijednostima
poštenja, pravičnosti i čestitosti te objektivnosti i nepristranosti. Poduzeće poštuje ljudska prava i prepoznaje njihovu važnost i univerzalnost.

ikona-dobavljaci
VISOKI ZAHTJEVI ZA DOBAVLJAČE

Dobavljače biramo na osnovu kriterija koji osiguravaju: kvalitetnu robu, brigu o utjecaju njihovih proizvoda na okoliš, brigu o sigurnosti i zdravlju radnika. Ta veza je stalna i nastojimo je poboljšati.

ikona-pravilan-odnos
PRAVILAN ODNOS PREMA ZAINTERESIRANIM STRANAMA

Konstruktivan rad i suradnja s vanjskim zainteresiranim stranama, te razvijanje korektnih odnosa doprinosi razvoju vanjske komunikacije po pitanju društvene odgovornosti, kvalitete i okoliša. Poduzeće će poštivati sve zahtjeve koji proizlaze iz zakonskih regulativa na domaćem i ino tržištu vezano za ljudska prava, sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja radnika i sigurnosti proizvoda. U svim bitnim pitanjimazaštite zdravlja i sigurnosti na radu uprava će omogućiti sudjelovanje i konzultiranje radnika.

ikona-edukacija
EDUKACIJA

Edukaciju djelatnika potrebno je kontinuirano provoditi. Uprava osigurava sve potrebne preduvjete za realizaciju edukacije i osiguravanje kompetencija.

ikona-stalno-poboljsanje
STALNO POBOLJŠAVANJE

Uprava provodi politiku koja uključuje obvezu stalnog unapređenja sustava upravljanja sigurnošću. Kontinuiranim postupcima poboljšavanja na svim razinama i na svim aktivnostima osiguravamo napredak poduzeća.

ikona-proizvodnja
PROIZVODNJA MEDICINSKIH HLADNJAKA

Ispunjavanje zahtjeva kupaca i regulatornih zahtjeva; Medicinski hladnjaci naše proizvodnje moraju u potpunosti ispuniti sve regulatorne zahtjeve, zahtjeve kupaca, te druge zahtjeve za kvalitetu za koje se
procjene da su neophodni.

ikona-rizik
RIZICI MEDICINSKIH HLADNJAKA

Provođenja analize rizika i mjera za smanjenje kako bi se svi rizici koji mogu utjecati na sigurnost i usklađenost sa zahtjevima medicinskih hladnjaka prepoznali i u najvećoj mogućoj mjeri smanjili.

Trnovec, 26.1.2024.

potpis-tcvetko-20240126